Druk 3D

Druk 3D

Idea trójwymiarowego druku

Dotychczas, wszelkie elementy służące za uchwyty, mocowania, obudowy czy typowo inżynierskie elementy konstrukcyjne produkowane były metodą wtryskową. Co za tym idzie, opłacalność istniała jedynie przy produkcji seryjnej. Wytwarzanie jednostkowych elementów nie było możliwe ze względów na koszt formy. Finalnie pojawił się druk 3D, co zapoczątkowało erę urzeczywistniania wyobraźni w postaci realnych przedmiotów.

Metoda ta polega na stopniowym osadzaniu "upłynnionego" materiału termoplastycznego na płaskiej powierzchni. Materiał w postaci drutu o średnicy 1.75mm bądź 3mm jest rozgrzewany oraz przepuszczany przez dyszę, o średnicy standardowo 0.2 – 0.6mm. Warstwy układane są bezpośrednio na sobie, w wyniku czego drukowany model zwiększa swoją wysokość. Temperatura działa analogicznie do kleju – pozwala łączyć się warstwom, co skutkuje wysoką wytrzymałością obiektu.

Dodatkowo, nasze modele mogą być łatwo łączone w większe obiekty, głównie poprzez klejenie, bazujące często którą posiada materiał modelowy. Ze względu na znaczną wytrzymałość stosowanych materiałów, możliwa jest również obróbka modelu po drukowaniu (np. wiercenie, szlifowanie). Dzięki temu, prototypy mogą wiernie odzwierciedlać wizję projektanta.

Możliwości

Przy pomocy drukarek 3D można w bardzo szybki sposób urzeczywistnić swoje projekty i zaskoczyć kontrahenta prototypem na dowolnym etapie projektowania. Dzięki temu można sprawdzić jego funkcjonalność już na etapie projektu, posługując się rzeczywistym modelem wykonanym jednym z wielu rodzajów tworzyw dostępnych na rynku.

Modele wykonujemy na podstawie elektronicznej dokumentacji 3D (najbardziej popularny format STL bądź inny obsługiwany przez oprogramowanie 3D) dostarczonej przez klienta, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami oraz możliwościami przetwórczymi materiału. Na życzenie przetwarzamy dokumentację płaską 2D (DWG, DXF) na trójwymiarową.

Wykonujemy usługi szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) na drukarkach przestrzennych 3D o polu roboczym 210 x 210 x 240 mm.

Zastosowanie trójwymiarowego druku: detale posiadające skomplikowany kształt, trudny do obróbki innymi metodami, komponenty będące częścią większych urządzeń, prototypy i inne produkty koncepcyjne, elementy ozdobne.

Najczęstsze materiały stosowane w druku trójwymiarowym: 

  • ABS (surowiec typowo inżynierski), 
  • PLA (biodegradowalny), 
  • nylon, 
  • guma.